Ukens andakt: Der ord fødes

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Ukens andakt har fått titelen “Der ord fødes”.

Hvor fødes dine ord? I ditt hjerte eller på tungen? Det er en ganske stor forskjell.
Forskjellen på et ord født i ditt hjerte og et ord født på din tunge er som forskjellen på en varm og en kald middagsrett. Den varme smaker best!

I det daglige går det en strøm av ord over våre lepper og de fleste er hverdagslige og trivielle.
Men de gangene våre ord skal formidle det som bor i vårt innerste må de være født i vårt hjerte.
Da bærer de lengst, da blir de mottatt og da øver de innflytelse.
Ja, ord som er født i hjertet har en mye større makt enn andre ord. Jesus sa om de ord som kom fra hans munn: De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv. (Joh.6,63).

Jesu ord kom rett fra Guds farshjerte.
Derfor har de båret så langt og forandret verdens historie. Ord som ikke er bærer av ånd og liv har verden mer enn nok av.
Ja, verden drukner i tomme, intetsigende ord som ikke tjener til noe som helst annet enn å skygge for de ord som er båret av ånd og liv.
Dine ord kan også være båret av ånd og liv.
Du vil kunne høre deg selv si overraskende ting som ikke var fra deg selv. Da bruker Gud din stemme til å tale til deg og andre. Da blir du Guds munn.

Hvis du mater din ånd med Guds ord så vil du tale som Guds ord. Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord.(1.Pet.4,1 1) La det være samsvar mellom ånden i din tale og ånden i Guds ord.
La din dagligtale gi tyngde til ditt kristne vitnesbyrd, ikke frata det tyngde. Slik blir du et helt menneske. Det er altså en nær sammenheng mellom de ord som kommer inn i ditt øre og de som kommer ut av din munn. La ditt hjerte være en mellomstasjon for ordene fra Guds hjerte.Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...