Ukens andakt: En god begynnelse

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Ukens andakt: “En god begynnelse”.
“Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.”

Filipperne 1,6

Vi sier at godt begynt er halvt fullendt. Det er i alle fall viktig å komme godt i gang, for det bestemmer ofte hvordan fortsettelsen skal bli.
Den som har prøvd å legge gulv eller tak, har erfart dette.
Det er helt avgjørende at den første platen eller den første flisen legges rett. Da går resten nesten av seg selv.

Overfor sine venner i Filippi ga Paulus uttrykk for at de hadde fått en god start på deres liv som kristne.
Det var nemlig ikke en start de selv stod for.
Gud hadde satt dem i gang. Han hadde møtt dem i sitt ord og gitt dem frelsens gave. Dermed var de kommet rett i gang.

Nå er det lett å få det inntrykk at når Gud har lagt grunnlaget, kan vi fortsette med resten på egen hånd.
Det er ikke poenget. Tvert imot vil han som begynte, selv fortsette sitt verk og fullføre det. Det vil han i den enkelte troendes liv og i sin kirke på jord, helt fram til den store dag da vi alle skal fram for ham og svare for våre liv. For de som har latt Gud begynne og fullføre, skal den dagen vise at han har gjort godt arbeid.

Dette er ikke minst viktig å huske i den tjeneste vi står i for evangeliet.
Vi har så lett for å tenke at frelsen er Guds verk, og at arbeidet i Guds rike er vårt. Slik er det ikke.
Når Paulus taler om at han som begynte, vil fullføre, tenker han også på Guds kall til tjeneste.
Gud er den som begynner, fortsetter og fullfører. Overlat deg derfor trygt til ham.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...