Ukens andakt: Guds plan

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Mine tanker, som er blitt til sommerord til deg, er inspirert av opplevelser jeg har hatt i mai-måned. Opplevelsene vil ta oss gjennom hele livet i løpet av denne uken.

I to perioder har jeg følt meg dratt mot arbeidet med flyktninger, på mottaket, som ligger i nabolaget mitt.
I 2015 startet vi opp aktiviteter for barna, og vi kalte det for «Barneglede». Det var målet vårt, å skape litt glede i disse barnas liv.
Arbeidet var svært givende, men også veldig slitsomt.
Så da våren 2022 kom og det på nytt ble mottak i nabolaget, tenkte jeg at denne gangen skulle jeg ikke engasjere meg.
Å ha nok  med full jobb i barnehagen og barnebarn pass, var god nok begrunnelse, mente jeg selv.
Jeg tror Gud ville det annerledes og jeg ble raskt med i ledelsen for dette arbeidet, på nytt.
Og ikke minst, det å få være med i det praktiske arbeidet med barna på flyktningmottaket ble viktig for meg.
Så nå går jeg igjen sliten fra mottaket, men også utrolig velsignet.
At noen barn og foreldre har hatt opplevelser som får smilet fram og føler seg velkommen i et nytt land, det er så godt å se.

Sorgen, tristheten, takknemligheten, tilliten og gleden som de deler med meg og andre frivillige, gir krefter man ikke trodde en hadde.
Gud velsigner så rikt tilbake! Takk Gud for at jeg kan være et redskap og får styrke som dagen er.

Gud har noen ganger andre planer for oss, enn vi selv tenker.

Jesaja 55,8-9: «For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker».

Monica Breivoll

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...