Vil starte med å fikse skadene på fasaden i løpet av høsten

De fleste som har kjørt forbi Skudenes Ungdomsskole har sett at det skolebygget har sett noe slitt ut. Maling har flasset og noen steder er også betongbiter borte.
SkudenesNytt tok kontakt med eiendomssjef i Karmøy Kommune, Arvid Eikeskog for å høre saken.

Skudenes ungdomsskole ble satt opp i perioden 1963- 1967, og har tjent innbyggerne i Karmøy godt i løpet av denne tiden.
Vi har i dag en utfordring med korrosjon i armeringen av bygget, noe som gir synlige utslag i riss og felt med synlig armering.
Dette er et resultat av byggeskikken som var tilgjengelig på den tiden skole ble oppført, de krevende grunnforholdene på stedet og alderen til bygget.

Skader på fasaden på ungdomsskolen – FOTO: SkudenesNytt


Har startet arbeidet

Tiltak som allerede er iverksatt er å meisle løs all betong som kunne ha et potensiale for å falle ned fra fasaden, samt lime fast skiferstein ved vinduene.
Dette er grunnen til at bygget for tiden ser verre ut enn normalt, men er en midlertidig situasjon.
Vi arbeider for tiden med å forebygge videre korrosjon og vil starte arbeidene med å fikse skadene i fasaden i løpet av høsten 2023.


Arbeidet kan ta tid – må tenker på sikkerheten

Grunnet omfanget av korrosjonen, at det er store areal som skal utbedres og at vi vektlegger sikkerheten til ansatte og elever ved skolen høyest av alt under utbedringsarbeidene, gjør at vil det ta tid å få utbedret de visuelle sårene som i dag er på fasaden.
Vi ser frem til å få startet med å få utbedret skadene og vil sørge for at de som blir påvirket av arbeidet skal få god informasjon om når arbeidene starter og når det kan forventes at arbeidet er fullført, og samkjøre oss på en slik måte at driften på skolen blir minst mulig påvirket av utbedringsarbeidene.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...