De trodde ikke vi kom til å bygge, men sykehjemmet i Skudeneshavn er nå på plass!

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger.
Du kan selv sende inn leserinnlegg til SkudenesNytt på epost her eller til inboksen på Facebooksiden.


I 2018 gikk Arbeiderpartiet sammen med KrF, Sp og V inn for å bygge nytt sykehjem i Skudeneshavn.
Den beste løsningen var å rive det gamle og bygge et nytt, fremtidsrettet og moderne sykehjem med alle hjelpemidler.
De eldre skulle få et sykehjem der de ville trives og få best mulig stell og pleie.
De ansatte skulle få en arbeidsplass tilrettelagt for et godt og trygt arbeidsmiljø.

Før forrige kommunevalg gikk flere partier hardt imot oss og det ble til og med satt i gang underskriftskampanjer mot å rive det gamle sykehjemmet. De hevdet at Arbeiderpartiet og flertallspartiene ikke kom til å bygge nytt sykehjem i Skudeneshavn. 

Men vi gjorde det vi hadde lovet og vedtatt i kommunestyret!

Nå er det nye, funksjonelle sykehjemmet på plass og åpnet.
Både de som bor der, ansatte og pårørende er fulle av lovord om hvor flott det nye sykehjemmet er. 

Vi ser nå fremover mot det spennende prosjektet som planlegges på Spanne.
Her er det planer om både sykehjem, senior- og omsorgsboliger og demenslandsby.
Kommunen har stort behov for å øke antall sykehjemsplasser, bygge funksjonelle boliger til eldre og også utvide tilbud som kan gjøre hverdagen god og meningsfull for de eldre. 

Det nye sykehjemmet i Skudeneshavn viser at man kan stole på det Arbeiderpartiet lover i kommunestyret, både når det gjelder bygging av sykehjem og skoler.
Uansett hvor i kommunen de plasseres, så står vi ved de løftene vi gir til velgerne våre – også før dette valget.

For Karmøy Arbeiderparti

Stine K. Bjelland
Ruth Mariann Hop
Jan Mathiesen
Inger Elise Kolstø
Odd Henning Johannessen

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...