Ukens andakt: Å gjøre disipler

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Ukens andakt: Å gjøre disipler

Det er et godt ord som sier: ”Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.”
Nei, den som vil gape over for mye får ikke utrettet noe.  Dette prinsippet kan lett anvendes i menighetsarbeid på mange måter.

En måte er at du som et helhjertet lem i din menighet går inn for å lære opp noen andre til det nivå av kunnskap, innsikt og åndelig modenhet som du selv befinner deg på.
La det være noen i din nærhet,  som kanskje trenger en å støtte seg til.  Disse kan du systematisk og målbevisst føre fram til åndelig modenhet og innsikt.
Legg vekt på det som er din sterke side og møt dine ”disipler” jevnlig slik at de får nødvendig oppfølging.  Dette er et bibelsk prinsipp.

Jesus gjorde nettopp dette. Da det ble dag, kalte han til seg sine  disipler, og av dem valgte han ut tolv, som han kalte apostler.  (Luk.6,13)
Av alle sine disipler valgte Jesus ut tolv som han ga en nærmere oppfølging.  Disse forlot alt og fulgte Jesus hvor han enn gikk.
De tre årene de var sammen var den beste utdannelse i teologi som noensinne er gitt.
Tolv helt alminnelige mennesker ble utdannet til en tjeneste som forandret verden for alltid.

Også Paulus anvendte dette prinsippet. Følg mitt eksempel, slik jeg følger Kristi eksempel.  (1.Kor.11,1)
Verken Jesu eller Pauli disipler satt ved skolebenken.  De lærte gjennom det eksempel Jesus og Paulus var for dem.
Derfor er det i første rekke ditt liv som er lærebok for dine disipler.  Og ditt liv er formet av Jesus og hans eksempel.

Skrevet av Ivar Vik / Jesusnett.com

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...