Håper å være ferdige i februar 2023

SkudenesNytt kontaktet prosjektleder for gravearbeidet i Postvegen i Skudeneshavn for å høre hvordan det går med arbeidet.
Prosjektleder Eline Rangøy sier at samarbeidsprosjektet i Postvegen går strålende.
Entreprenøren Vassbakk & Stol gjør en solid jobb og de er godt i rute med det opprinnelig planlagte arbeider.

Dato for ferdigstillelse er forskjøvet fordi det er bestemt å fjerne/flytte noen av stolpene som står langs Postvegen.
Kablene som i dag henger i lufta langs Postvegen fra krysset med Kirkevegen og opp til Telenorbygget vil bli lagt ned i fortauet.
Det vil også settes opp flere nye lysmaster mellom Coop og Kirkevegen for å bedre ivareta trafikksikkerheten og de myke trafikantene.
Vi antar at ferdigstillelse av anlegget blir i løpet av februar 2023.

Omkjøringen via sentrum vil opphøre innen 1. november.
På grunn av utbedring av hele vegbredden og fjerning av stolper fra Coop til Kirkevegen vil det fortsatt være behov for lysregulering av Postvegen en stund etter dette.

Karmøy Kommune og de andre samarbeidspartnerne i dette prosjektet takker for tålmodigheten og gleder seg til anlegget er ferdig.
Arbeidene vil betydelig forbedre forsyningssikkerheten både for vann og strøm i Skudeneshavn, samt at det vil gi innkjøringen til byen vår et estetisk løft.
Videre vil det ruste oss bedre for fremtiden med tanke på skader som følge av styrtregn og flom, og redusere sannsynligheten for kloakk på avveier, avslutter Rangøy.Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...