Ikke penger til rehabilitering av den slitne 50 åringen

Det er svart november, og det blåser opp til høststorm i Skudeneshavn.
Ungdomsskolebygget  forfaller, det er ikke penger til oppgradering .
Skudenesbuen har lagt sykehjemsstriden bak seg. Nå står de samlet, og er klar til kamp for ungdomsskolen.

Hva skjer?

Jo, folk i havn er sjokkert når de leser det Kaja Brøndbo, som er  elev i klasse 9C, skriver  i sitt leserinnlegg om forholdene på skolen. Her kan vi lese at  elever og lærere fryser , og sitter med tykke jakker og tepper i timene.
Temperaturen er nede på 19 grader eller under. Klasserommene kalde, og det går ut over læringsmiljø, helse og trivsel på skolen. Til slutt i sitt leserinnlegg spør hun retorisk:


– Har politikerne på rådhuset det like kaldt som oss?

Karmøy kommune skriver dette på sin infoside om skole i Karmøy:
– Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Ovenstående gjelder selvfølgelig også for elever og ansatte ved skolen i Skudeneshavn.
Det har ulmet lenge blant folk, nå har Kaja tent flammen – og folk spør?
– Ka tid har dokke tenkt å pussa opp skolen vår?

Skudenes Ungdomsskole – FOTO: Atle Sommerfeldt

 

Ikke penger
Vi har vært i kontakt med eiendomssjef Arvid Eikeskog i Karmøy kommune. Dette svarer han på spørsmålet om når skoleeierne (kommunen) vil rehabilitere skolen:
– Jeg  ønsker  å være åpen om at vi dessverre ikke har midler til formålet hverken i år eller til neste år.
Det vil også være et ønske fra vår side at vi kan få prioritert fasaden på ungdomsskolen i Skudeneshavn, men det må imidlertid sees på og veies opp mot andre prioriterte oppgaver.

Vi får vite at kommunen de neste årene prioritere penger til bygging av nye skoler. At eksisterende skolebygg ruster, og forfaller, kan eiendomssjefen bare beklage:
– Vi har dessverre ikke et økonomisk handlingsrom i år eller neste år til å utbedre det estetiske fasadeuttrykket på bygget i Skudeneshavn.
Vi beklager dette på det sterkeste, da vi også skulle ønske at vi hadde hatt midler til slike formål.

Om hvorfor ungdomsskolebygget ruster og forfaller:
– Den senere tiden har vi dessverre hatt utfordringer med korrosjon i armeringen på bygget, og av sikkerhetshensyn vi har måttet fjerne deler av betongen som hadde et potensiale for å falle ned fra fasaden.
Dette er grunnen til at fasaden på bygget ser ut som det gjør i dag. Vi har også gjort tiltak for å sikre (lime fast) skifter stein som fungerer som dekorasjon rundt vinduene,
skriver eiendomssjefen til slutt.

 

Skudenes Ungdomsskole – FOTO: Atle Sommerfeldt

 

” Bør vurdere en felles skole i Skudenes-området”
Denne uken er den nye økonomiplanen for årene 2024 til 2025 i Karmøy lagt frem .
Her  står det svart på hvitt at: “en nå bør vurdere en felles 1 til 10 klasse skole i Skudenesområdet ”   Dette betyr at det nå går mot en storskole i kommunal regi her sør.

Her er det som står i avsnittet om  skole i Skudeneshavn:
“Det er i dag to kommunale skoler i Skudenes området. Skudeneshavn skole (barnetrinn) og Skudenes ungdomsskole. Skudeneshavn barneskole vil være rundt 50 år i slutten av budsjettperioden, og har således behov for en rehabilitering med hensyn til den byggetekniske tilstanden. Skudenes ungdomsskole er utbedret i forhold til universell utforming. I tillegg er det gjort nødvendig løpende vedlikehold.
Det gjenstår også en del arbeid som må gjøres de nærmeste årene. Med tanke på skolens alder og utforming, er det selv med betydelige oppgraderinger, krevende å få skolen til å tilfredsstille dagens krav og forventninger.
De to skolenes samlede oppgradering- og vedlikeholdsbehov gjør at en bør vurdere en felles 1.-10.skole i Skudenes området. Fortrinnsvis bør en vurdere en oppgradering og utvidelse av en av de to eksisterende skolene. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke avsatt budsjettramme til renovering og eventuelt utvidelse av skolen med 69 mill. kroner.   Prosjektet er i konseptfasen og løsning er ikke fastsatt enda. Estimert kostnad bygger ikke på et bearbeidet estimat. Vedtak av budsjett anses som en intensjon, men budsjettrammen er ikke fastsatt.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...