Tildelt gjev pris – Jeg så ikke dette komme

Hovedutvalg oppvekst og kultur har i møtet 29.november vedtatt å gi Karmøy kommunes frivillighetspris for 2023 til John Roger Midtun fra Kreftforeningens Stafett for livet Karmøy.

Frivillighetsprisen gis årlig til organisasjoner eller enkeltpersoner som gjør eller har gjort en betydelig innsats innen frivillighetssektoren i Karmøy.
John Roger Midtun får nå annerkjennelse for sin utrettelige innsats for andre, og for å sette søkelys på kreftsaken og kampen mot noe som rammer så mange.

Prisvinneren har siden 2018 stått i spissen for å bygge opp Stafett For Livet Karmøy til et av de største arrangementet i sitt slag i Norge – et arrangement som samlet rundt 2000 deltakere i 2023.
Arrangementet er tuftet på frivillig arbeid, og prisvinneren og hans team av frivillige legger hvert år ned en stor innsats i å få arrangement på plass.

Utover dette har han også vært aktiv i Røde Kors i en årrekke, og hvor han i perioden 2015 til 2018 hadde ledervervet.
Videre engasjerer han seg i Ferkingstad sokn, der han blant annet bidrar i utvalgsarbeid og i forbindelse med arrangementer og lignende.

Karmøy kommune er stolte av å ha ildsjeler som John Roger Midtun iblant oss, og det er en ære å få kunne utrope en flott og verdig vinner av årets frivillighetspris!

Frivillighetsprisen er å betrakte som en hedersbevisning, og består av et diplom og en gavesjekk.
Utdeling vil skje under ordførerens årlige nyttårsmottakelse.

Dette skriver Karmøy Kommune i en pressemelding torsdag morgen.

 

Stolt og litt rørt
John Roger sier torsdag morgen når SkudenesNytt tar kontakt at han er stolt på vegne av frivilligheten.
Jeg er veldig ydmyk for jeg ble valgt til denne utmerkelsen. Det er veldig mange flotte sterke kandidater i Karmøy som en slik pris.
Da de ringte fra kommunen onsdag kveld var jeg på et møte i frivillig arbeid på Kyrkjebakken, så jeg måtte be de ringe senere, sider Midtun og ler.

Med tanke på alle de frivillig og alt det frivillige arbeid som finnes Karmøy Kommune så er stas at kommunen ser det arbeidet jeg har gjort over mange år.
Karmøy Kommune er veldig flinke med å legge forholdene til rette for frivillighet og frivillig arbeid som drives i hele kommunen.
Jeg så ikke dette komme.
Det var helt uventet og det gjorde at det nesten kom en tåre, avslutter John Roger Midtun.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...