20 møtte til gratis kurs om hjertestarter

Mandag kveld inviterte Karmøy Røde Kors til gratis kurs i bruk av hjertestarter og hjerte-lunge-redning.
Karmøy Røde Kors hadde tidligere i år søkt om midler til å kjøpe hjertestarter de ønsket å henge utenfor Røde Kors-huset.
Rundt 20 personer møtte opp mandag ettermiddag. Deltakerne var en god blanding av ungdom og mer godt voksne.

Håkon Hagen Steinskog, leder for hjelpekorpset ledet kurset.
Han ga opplæring i HLR (Hjerte-Lunge-Redning) og bruk av hjertestarter.
Kursdeltakerne fikk anbefaling i bruk av Norsk Luftambulanse sin app 113 når en akutt situasjon oppstår, da denne appen automatisk oppgir din nøyaktige posisjon som gjør at nødetatene enklere finner deg.
Steinskog snakket også om viktigheten med å beholde roen, få overblikk, ta ansvar og ringe 113 dersom man kommer oppi en situasjon hvor man må redde liv.

Mange har sett en hjertestarter, men det er nok ytterst få av dem som vet hvordan man bruker en, sier Svein Johnny Langaker er en av foredragsholderne i Karmøy Røde Kors.
Dette skyldes nok usikkerhet, og i stedet for å gjøre noe så lar man heller være.
Mange har hørt om hjerte-lunge-redning, men i en nødsituasjon blir mange redde og trekker seg unna, sier Langaker.

De fleste vet hvor det henger en hjertestarter, men de færreste har tatt i, og flere steder er disse låst inn på et kontor e.l. for eieren er redd for at den skal bli ødelagt.
Det gjør nok noe med innstilling til folk, med at dette er noe man egentlig ikke skal røre, sier en litt oppgitt Svein Johnny.
Vi ønsker å vise folk på kursene våre at hjertestarteren er farlig, hvordan man bruker disse, og forklare viktigheten av å gjøre noe. Begynne livreddende hjelp raskt.

 

Langaker forteller at kun 1 av 10 som får akutt hjertesvikt utenfor sykehus, blir reddet pga hjertestartere som er plassert rundt.
Akutt hjertestans som ikke har noen sykdomshistorikk med andre sykdommer som kan bidra til hjertestansen.
Jo flere som vet hvordan man bruker hjertestarter, kan HLR, og griper inn, jo flere liv redder man.

Får en person hjertestans så er personen i realiteten død, og da kan jo ikke utfallet om man prøver / gjør noe bli så mye verre, avslutter Svein Johnny.

 

 

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...