LESERINNLEGG: Nedbemanning ved Karmøy Legevakt

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger.
Du kan selv sende inn leserinnlegg til SkudenesNytt på epost her eller til inboksen på Facebooksiden.


Karmøylista er sterkt bekymret for den nedbemanningen som pågår ved legevakten i Karmøy nå.
Sykepleierne er i opprør.
Administrasjonen kutter slik at det kun skal være 1 sykepleier på natt i tillegg til lege.
Når legen rykker ut for alvorlige tilfeller, så skal altså 1 sykepleier ta seg av både telefoner og ta imot pasienter alene.
Det er uholdbart både for innbyggerne og de ansatte.
Nedbemanningen ved Karmøy legevakt vil gå på bekostning av pasientsikkerhet, faglig forsvarlighet, sikkerhet og kvalitet for innbyggerne og ansatte i Karmøy kommune.
Den er heller ikke forsvarlig i følge medisinsk faglig rådgiver, verneombud, arbeidsmiljøloven og nasjonale retningslinjer for legevakt.

Nedbemanningen vil føre til:
– Beredskapen på natt for Karmøys innbyggere vil bli betraktelig dårligere.
– Responstiden vil ikke kunne opprettholdes.
– Psykisk belastning og økt stress for de ansatte.
– Dette igjen vil føre til sykemeldinger, som igjen vil medføre store utgifter i forhold til vikartjenester.
– Mangelen på sykepleiere vil øke da flere ansatte ved legevakten nå vurderer å søke jobb i våre nabokommuner.

 

Jeg har hatt tett dialog med sykepleierne ved Karmøy legevakt og tok opp saken i hovedutvalg helse og omsorg 7.sept.
Begrunnelsen for nedbemanningen var pga. økonomien og at det var behov for sykepleierne i andre stillinger.
Det ble også hevdet at det ikke var snakk om en nedbemanning, at 2 sykepleiere på natt ble innført pga. pandemien.
I følge de ansatte skjedde dette før pandemien kom.
I våre samtaler med de ansatte kommer det klart fram at de ikke vil omplasseres. De kommer derfor til å søke jobb andre steder.

Karmøylista ønsket å ta denne viktige saken opp igjen i kommunestyret 19.sept.
Pga. tidsmangel ble det dessverre ikke anledning til det.
Derfor prøvde Helge Thorheim i Karmøylista å ta opp saken i Formannskapet på mandag, 26.sept.
Det satte ordfører seg i mot og ba om at saken skulle sendes tilbake til hovedutvalget helse og omsorg igjen slik at fagutvalget kunne gjøre nødvendige prioriteringer.
Dette mener Karmøylista er å trenere saken all den tid utvalget ikke har anledning til å vedta noe som kan få budsjettmessige konsekvenser i følge kommunens delegasjonsreglement.

Det store spørsmålet er:
Har vi råd til å miste flere sykepleiere?
Karmøy kommune legger stor innsats og penger i å rekruttere flere leger. Vi trenger også dyktige sykepleiere.
Da er 2 mill. lite i den store sammenheng for å sikre tryggheten for våre innbyggere og ansatte!

Karmøylista sitt forslag som dessverre ikke ble vedtatt var som følger:
Karmøylista ber om at formannskapet vurderer muligheten for å sikre dagens bemanning fram til nye midler kan avsettes i neste års budsjett.

Skrevet av Susan Borg, Karmøylista

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...