Minneord: Karmøysamfunnet har mistet en hedersmann

Fredag 14. april fikk vi budskapet om at Alf Magne Grindhaug hadde sovnet fredfullt og stille inn.
Vi har mistet en god kollega og venn, karmøysamfunnet har mistet en hedersmann og familien har mistet en god ektemann og en pappa som var så stolt av hele flokken sin.

Alf Magne har satt dype og varige spor i det altfor korte livet han fikk.
Om det var i menigheten, i Kristelig Folkeparti, i idrettslaget, i politikken generelt, i frivilligheten eller blant kolleger så snakkes det varmt om Alf Magne. Han hadde en egen evne til å bli godt likt og var oppriktig glad i mennesker.

Grindhaug startet aktivt i politikken i 2011. I den første perioden var han vararepresentant til kommunestyre og til Hovedutvalg helse og omsorg.
I den andre perioden ble han valgt inn som fast medlem i kommunestyret, medlem til fylkesmøtet i KS og vararepresentant i formannskapet og hovedutvalg helse og omsorg.
I inneværende periode ble han valgt til varaordfører og selvfølgelig fast plass i kommunestyret og formannskapet, medlem i KS og styringsgruppen for Haugalandspakken og vararepresentant i Havnerådet og representantskapet i Haugaland Vekst.

Helt til det siste sto Alf Magne opp for sin politiske overbevisning og han var kompromissløs for ytringsfriheten, for samarbeidsavtalen mellom partiene i posisjonen og for demokratiet.
Han var en tydelig KrF`er som alltid var tro mot partiprogrammet og lojal mot KrF sine verdier. Mange så opp til Alf Magne både som person og som politiker.

Alf Magne hadde en veldig fin og positiv fremtoning og var veldig lett å samarbeide med.
Han turte å ta de nødvendige samtalene og tok opp ting som han brant for.
Han var et politisk talent med et brennende engasjement for et bedre og varmere samfunn.

Alf Magne Grindhaug var en brobygger. Han arbeidet for et sterkt Haugaland og en bærekraftig utvikling av Karmøy kommune.
Han søkte samarbeid for å utvikle og var opptatt av å søke råd hos flere når vanskelige beslutninger skulle tas.
Alf Magne hadde stor arbeidskapasitet, han ville så mye og ville så sterkt at vi skulle samarbeide for å utvikle oss til et samfunn der alle var med og ingen ble utelatt.
Han satte andre, og fellesskapet foran seg selv. Vi var mange som håpet at han skulle få mange år i politikken.

Alf Magne var glad i hverdager, glad i folk og han var trygg på seg selv. Det er godt å vite at han også på det siste var trygg i møte med sin skjebne.
Vi minnes han for alt det gode han sto for. Vi kjenner at livet ble så altfor kort, men vi er takknemlig for den sterke signaturen Alf Magne har satt i sitt virke og med sin væremåte.
Det står til etterfølgelse for mange av oss andre.

Alf Magne var åpen om sykdommen og delte håpet og troen om bedring og at alt skulle bli bra.
Vi som var rundt ham så en sterk mann som taklet utfordringene på en svært beundringsverdig måte.

Vi minnes Alf Magne og den tryggheten han omgav seg med.
En positiv og grunnleggende optimisme var hans signatur.

Vi lyser fred over Alf Magne sitt minne.

 

Jarle Nilsen, ordfører i Karmøy kommune

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...