Utsetter utvidelsen av kirkegården til tidligst 2028

Karmøy kirkelig fellesråd utsetter utvidelsen av kirkegården til tidligst 2028.
I mai 2021 hadde SkudenesNytt en sak om at kirkegården ved Falnes kirke fylles og at det er behov for utvidelse.
Kirkeverge i Karmøy Kjetil Osnes Bøe sa til SkudenesNytt den gang at de var i gang med planleggingen for å utvide kirkegården.
Prosjektet skulle da ha en kostnadsramme på 12 millioner kroner, og at de ønsket å bruke et område sør for Falnes kirken.

Kirkevergen fortalte i mail 2021 at de i løpet av 2021 skulle i gang med undersøkelser om det aktuelle området er egnet for deres bruk, slik de ønsket seg.
Undersøkelsene skulle så vurderes av Rogaland Fylkeskommune.
Det ble også sagt at arbeidet etter planen skulle starte i første del av 2024.

 

 

 

SkudenesNytt tok denne uken kontakt med kirkeverge Osnes Bøe for å høre om arbeidet snart skal starte.
Kjetil Osnes Bøe forteller at utvidelse av kirkegården er foreløpig utsatt til 2028/2029, og henviser videre til Budsjett- og økonomiplan 2024-2027 samt investeringsbudsjett 2024-2029 for Karmøykirken.

Karmøy kirkelig fellesråd foreslår i sitt budsjettforslag for rehabilitering av kirkene på Karmøy at det skal brukes 10 millioner kroner i 2026 på vinduer, og elektrisk anlegg ved Falnes, Ferkingstad, Åkra gml og Torvastad kirke.
Kirkelig Fellesråd skriver i sitt budsjettforslag at “Falnes og Ferkingstad ses i sammenheng på svært lang sikt. Falnes utvides slik som anbefalt i gjeldende investeringsplan. Oppstart av reguleringsarbeider for Falnes er startet i 2021. Etter dette gjøres en ny vurdering om Ferkingstad som har gode utvidelsesmuligheter skal bli felles gravplass for soknene i fremtiden.”

Karmøy kirkelig fellesråds forslag til investeringsbudsjett som ble lagt fram i fjor for perioden 2023-2032 viser at de budsjetterer med 14 millioner kroner til opparbeidelse av Falnes kirkegård i 2024.

 

Det er mulig å foreta noen endringer og justeringer på flere kirkegårder og gravplasser som vil føre til at man kan utsette opparbeidelse av Falnes kirkegård, «Sevland gravplass», og deler av Norheim kirkegård.
Ved å utsette disse har man også mulighet til å vurdere hvorvidt det oppstår faktisk behov for slik utvidelse. Dette gjelder spesielt Falnes kirkegård og Sevland gravplass.
Kommunen har allerede avsatt investeringsmidler til gravplassområdet i budsjettet for 2024 til utvidelse av Falnes kirkegård.

Karmøy kirkelig fellesråds skriver til slutt i sitt budsjettforslag at de ønsker å bruke 1,5 millioner kroner i 2028 til planarbeid i.b.m utvidelse av Falnes kirkegård, samt at de på budsjettet for 2029 ønsker å bruke 19,5 millioner kroner på opparbeidelsen av kirkegård på Falnes.
Karmøy kirkelig fellesråds forslag til investeringsbudsjett for gravplasser for perioden 2023 – 2032 var på 62,95 millioner kroner, hvorav 61,95 millioner kroner ble vedtatt av Karmøy kommune.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...