Ukens andakt: Gud berger gjennom

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Ukens andakt har temaet “Gud berger gjennom”.

Gud berger hjelpeløse i deres nød, åpner deres ører i trengslene.

Job 36, 15

Lønner deg seg å tro på Gud? Spørsmålet er ikke merkelig, for det handler om det som vi alle er opptatt med, nemlig hva som gir gevinst i livet, ikke minst når livet blir vanskelig og en trenger hjelp til å mestre det.

Slipper vi lettere unna vanskeligheter og nød som kristne?
I så fall vil nok de fleste se poenget med å tro på Gud.
Det kan friste oss til å framstille kristenlivet slik, og det er alltid noen kristne som reklamerer for troen ved å love lykke og sorgløshet.

Men det er det liten dekning for i Bibelen. I boken dagens skriftord er hentet fra fortelles det at Job var en from og gudfryktig mann.
Likevel ble han rammet av de frykteligste ulykker og slet tungt med å finne fotfeste både for sitt liv og sin tro.
Det er til ham det sies at Gud kan berge dem som er i nød, gjennom nøden. Han sparer oss ikke for trengsler, men berger oss gjennom dem.

Job får høre noe mer som vi også trenger å høre. Gjennom den trengsel som Job møter, kan Gud få sagt ham noe han ellers ikke ville fått tak i.
Dette gjelder også oss. Det trenger ikke bety at det er Gud som sender nøden og fører oss inn i trengsler.
Men han kan bruke det tunge til å gjøre oss lydhøre for det han vil oss.

Så kan det komme noe godt ut av noe som i seg selv er bare vondt.
Den som har lært å lytte til det Gud vil si, vil stadig få høre det han trenger for å holde ut i nøden.
Det fikk Job. Midt i alt det vonde fikk han holde fast ved troen på Guds omsorg.
Vi tror ikke på Gud fordi det lønner seg, i livet her, men fordi det gir evig liv.

Skrevet av Anfin Skaaheim

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...