Skifter pumpestasjon og rør for å tåle dagens belastning

Ved båthavna på Syre (Trodlaskarvegen) er gravearbeidet godt i gang.
Thor Inge Verlo Birkeland, prosjektleder i Vann- og avløpsetaten i Karmøy Kommune forklarer til SkudenesNytt at det skal skiftes det ut en gammel kommunal kloakkpumpestasjon.
Denne pumpestasjonen samler
 kloakken fra store deler av Syrefeltet og Storamyr og pumper det til renseanlegget i Hålandsdalen.
Prosjektet er definert i hovedplan for avløp.

Den tidligere pumpestasjonen var gammel, pumpene var svært dårlige, plasseringen var ikke hensiktsmessig og arbeidsforholdene var dårlige.
Derfor skiftes denne ut med en ny kloakkpumpestasjon som skal tåle dagens belastning, samt flyttes nærmere vegen for lettere adkomst.

I sammenheng med pumpestasjonen skiftes det ut en rekke gamle vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger (med tilhørende kummer) slik at det ikke er nødvendig å gjøre noe i krysset Trodlaskarvegen/Kvednavegen på lang tid. 

Prosjektlederen sier at dersom alt går som planlagt, så vil arbeidet vil mest sannsynlig avsluttes i slutten av november. Utførende entreprenør er Vassbakk & Stol.

 

FOTO: SkudenesNytt

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...