Ukens andakt: Be for samfunnets ledere

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


“Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.”

1 Tim 2,2

Det er ikke vanskelig å forstå apostelens oppfordring. Som oss andre har de som sitter i høye stillinger, svake og sterke sider. Samtidig er de uten tvil utsatt for fristelser som vi andre ikke har.
Og det de sier og beslutter, kan på godt og vondt ha avgjørende betydning for svært mange mennesker.

 

Derfor skal vi be for dem. De trenger visdom og god vilje.
De trenger å være opptatt av andres beste i stedet for sin egen posisjon. Ser vi oss rundt i verden kan vi bli skremt når vi ser hva slags mennesker som styrer mange steder og hvor mye skade de kan gjøre.

 

Motivet for bønnen er ønsket om at land og riker kan styres slik at vi som kristne kan leve stille og fredelig, og ikke være nødt til å stå opp mot styresmakter og personer som misbruker sin makt.
Det er da vi best kan leve det livet vi som kristne er kalt til og på en god måte vise respekt for Gud og være et vitnesbyrd for våre omgivelser, slik at de kan bli frelst.

 

Bønnen har en realistisk bakgrunn. Et land kan bli styrt slik at vi som kristne må si fra og stå opp mot makthaverne, fordi de ikke gjør det som er til det beste for mennesker.
Vi er kalt til å si nei til  det som strider mot Guds gode vilje og til å stille oss på de svakes side mot de som vil undertrykke og utnytte dem. Men martyriet er ikke noe vi skal søke.
Derfor ber vi om å få ha konger og andre i høy stilling som vil fremme rettferd og fred.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...