Ukens andakt: Forvandling innenfra

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes,(…) 

Rom 12, 2a

Vi utsettes hver dag for en rekke inntrykk som setter sine merker på vårt sinn, og preger både tanker og følelser.
Vi lever i en verden der synd og ugudelighet har makt og det møter oss på utallige måter.
Onde åndsmakter er i virksomhet, og djevelen gjør sitt for å dra oss bort fra det liv Gud vil vi skal leve.

Som kristne fristes vi til å ta etter denne verden når det gjelder syn og livsførsel.
Vi kan komme til å dilte etter dem som ikke bryr seg om hva som er galt og rett i følge Guds ord.
Men vi er ikke kalt til å dilte etter verden. Vårt kall er å gå foran og vise vei inn til det livet Gud i sin godhet vil vi skal leve.

Skal det skje, må vi preges av Gud. Det skjer når han får tale til oss gjennom sitt ord.
På den måten kan det skje en indre forvandling som fornyer vårt sinn.
Dermed kan vi komme på offensiven overfor verden og gjøre det vi er satt til, nemlig å prege våre omgivelser med det som er fra Gud.

Det er slike mennesker verden trenger. Det er dette Gud vil skal skje gjennom det nye livet han har gitt oss ved troen på seg.
Får Ordet ved Guds Ånd prege oss, vil vi prege denne verden i stedet for å bli preget av den.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...