Ukens andakt: Den store skare

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Ukens andakt:  Det store skaret.
Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. (Åp 7,9)

Gjennom historien har troende opplevd seg som mindretall. Profetene klagde på dette.
Gudsfolket tenkte seg som et mindretall. De var bare ett av de mange folkeslagene i verden.
Også i dag kan mange kristne kjenne på at vi er få som går på møter eller gudstjenester.
I blant kan vi kjenne på undringen over nettopp dette.
Vi har verdens beste budskap, hvorfor er det så få som tror på dette?

Vi er slett ikke få. På verdensbasis er det mange som følger Jesus og tror på han.
Utbredelsen av troen på Jesus er uten sidestykke i historien når man ser på hurtigheten, mengden og hvilken påvirkning denne troen har hatt på verden.

Johannes får se denne skaren.
Det er som om han får se alle samlet på en gang, og får glede seg over hvordan gudsfolket nå består av folk fra alle nasjoner og stammer og tungemål.
Slik er det i dag, og vi trenger både å bli minnet om dette, vi som opplever oss som få i våre lokale samfunn og menigheter.

En dag skal også vi få se det Johannes så i sitt syn.
Alle troende fra hele verden skal stå for Guds trone og lovprise ham. En stor skare – så stor at ingen kan telle dem.
Så ber og håper jeg at jeg får beholde troen livet ut, slik at jeg får stå midt i blant denne skaren og lovprise ham sammen med dem.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...