Det sterkeste kvartalet i selskapets historie

Torsdag ettermiddag kunne Solstad fortelle at 2.kvartal 2023 er det sterkeste i selskapets historie.
I en pressemelding la Solstad Offshore frem sitt kvartalsregnskap for 2. kvartal 2023.
Selskapet skriver at Solstad Offshore nå leverte det sterkeste kvartalet i selskapets historie når det gjelder driftsinntekter.
De skriver videre at de har 89 % av skipene i drift og at lønnsomheten har økt til 49 %.

CVS-segmentet (konstruksjonsserviceskip) avsluttet et kvartal med høy utnyttelse og forbedrede kommersielle vilkår på tvers av geografisk region.
Ankerhåndteringsskipene (AHTS-segmentet) bidro med forbedrede kommersielle vilkår i kvartalet.

Utnyttelsen primært i Nordsjøen viste seg svakere sammenlignet med 2.kvartal 2022.

Driftsinntekter så langt i 2023 økte med 44 prosent til  1.914 millioner kroner sammenlignet med 1.325 millioner kroner i 2.kvartal 2022.

Avtalen selskapet gjorde med Tidewater om salg av 37 PSV-er ble avsluttet 5. juli 2023.
Transaksjonen anses som en strategisk reposisjonering av selskapet som en av de viktigste globale eierne og operatørene av high-end tonnasje av AHTS og subsea-fartøy.

Ordreinngang i 2.kvartal 2023 er på 2.100 millioner kroner.

Dette skrev Solstad Offshore i en pressemelding torsdag.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...