Ukens andakt: Det er fullbrakt !

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Det fins et evangelium til alle som strever med å bli så gode at de en gang kan bli gode nok for Gud.
Gi opp strevet! Alt eget strev er nemlig forgjeves fordi: Det er fullbrakt! (Joh.19,30)

Dette er Jesu siste ord.  Vårt eget strev for å bli frelst er nytteløst.
Da Jesus døde for dine synder, ble alt Gud krever fullbrakt.  Kan du ta dette til deg?
Ingen gjerninger, ingen botsøvelser i den hensikt å bli frelst.
Det fører deg bare bort fra Gud.  Legg ned alt ditt eget og åpne ditt hjerte i tro på at alt er fullbrakt i Jesu offer på Golgata.  Dette er Jesu syvende ord.

Da utåndet han og i samme øyeblikk skjedde det noe som setter en tykk strek under Jesu ord.
Da revnet forhenget i templet i to, fra øverst til nederst. (Matt 27:51) På denne måten vil Gud si: Nå er den gamle pakts tid over med sine offer og lovgjerninger.  Nå er min Sønn ofret en gang for alle.

Men må jeg ikke legge litt til da?  Hva da?
Hva kan tilfredsstille Gud mer enn Jesu offerdød på Golgata?  Ikke noe av du eller jeg kan by på.
For oss er det bare å takke og ta imot i tro og tilbedelse.  For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.
Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.
 (Ef.2,8-9)  Dette er forskjellen på kristendom og religionene.
Der andre sier: Oppfyll kravene! sier ordet: Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst. (Ap.Gj.,16,31)

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...