Ukens andakt: Vi skal se ham som han er

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Ukens andakt har teamet “Vi skal se ham som han er”.

Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. 

1 Joh 3, 2

Ved troen får vi se oss som Guds barn i Jesus Kristus. Det er utgangspunktet for all forventning til Gud.
Som Guds barn skal vi få regne med Faderens omsorg og kjærlighet hver dag.
Og vi skal få regne med hans vilje og makt til å berge oss helt fram til den himmelske herlighet.

Dermed ser vi det vi trenger når det gjelder vårt forhold til Gud her på jorden.
Men fortsatt har vi ikke sett hva vi skal bli. Det som venter oss, klarer vi ikke å fatte helt ut nå.
Likevel vet vi noe om det. Som barn har vi arverett, og arven er avhengig av hvor rik far er.
Vår himmelske Fars rikdom er ubegrenset. Dermed gjelder det også den arven vi venter. Og vi vet mer.
Vi vet at vi skal bli lik ham og bære hans trekk. Da kjenner vi for evig at vi hører hjemme hos ham.

Skal vi holde fast på den forventningen, gjelder det å holde blikket festet på den kjærlighet han alt har vist oss i Jesus Kristus.
Der finner vi visshet om at vi er Guds barn og at vi i troen på ham eier alt det som skal komme.

Skrevet av Anfin Skaaheim

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...