Ukens andakt: Skjærtorsdag

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Prekentekstene i påsken er i 2022 hentet fra evangeliet etter Johannes.
Han ser de store linjene og er samtidig tett på Jesus.

Joh 13,1-17

Jesus har samlet disiplene sine rundt seg i Jerusalem den siste kvelden før hans lidelse, død og oppstandelse. Evangelisten Johannes bruker 5 hele kapitler (13-17) på denne ene kvelden.
Så viktig var det som ble sagt og gjort i forbindelse med dette påskemåltidet.
Johannes forutsetter at Jesu innstiftelse av nattverden er kjent for de kristne fra før.
At de kjenner til evangeliene etter Matteus, Markus og Lukas.
Han vet også at Paulus skrev om dette alt for en god del år siden.
Johannes gjentar ikke det de andre alt har skrevet, men tar sikte på å utvide bildet og utdype betydningen av det som ble sagt og gjort.

Dagens prekentekst er særstoff hos Johannes og tar for seg fotvaskingen rett før selve påskemåltidet.
Ut fra samtiden var det uhørt at den med høyest rang binder om seg og vasker de andres føtter.
Dette var arbeid for en slave eller lavtstående tjener.
Peter protesterer da også, men må gi seg.
Jesus vil demonstrere hva Guds nåde og kristent lederskap dypest sett handler om.
Gud bøyer seg ned for å tjene og rense oss i Sønnen Jesus Kristus.
“Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter.”

Vi skal altså tjene hverandre på liknende vis.
Vi elsker fordi Han har elsket oss først!


Skrevet av Jon Sverre Servan

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...