Ukens andakt: Langfredag

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Prekentekstene i påsken er i 2022 hentet fra evangeliet etter Johannes.
Han ser de store linjene og er samtidig tett på Jesus.

Joh 18,1-19,42

Årets lengste prekentekst. Joh kap.18-19 tar for seg tiden fra natten til Langfredag og fram til samme ettermiddag. Johannes nevner ikke Jesu bønnekamp i Getsemane, men går rett til det som skjedde da Judas forrådet Jesus og pågripelsen.
Det er den selvbevisste og myndige Guds Sønn vi møter her.
Han som av fri vilje lar seg føre til flere forhør, slag, pisking og dødsdom.

Vi får så følge Jesus på veien til Golgata og en smertefull død på korset mellom to røvere.
Over hodet hans ver det en innskrift fra Pilatus på hebraisk, latin og gresk: “Jesus fra Nasaret, jødenes konge.” (INRI i senere kortform av de greske ordene.)

Ytre sett var det lite majestetisk over det  som skjedde på Golgata.
I 5 Mos 21,22-23 står det bl.a. “…den (henrettede) som blir hengt opp (på et tre), er forbannet av Gud.”
Jesus på korset framstår derfor for tilskuerne som forlatt og forbannet av Gud.
Jesu siste ord på korset var ifølge Johannes: “Det er fullbrakt!”

Hva var fullbrakt? Jesus gir oss flere nøkler gjennom det han sa – ikke minst kvelden før. Han sa bl.a.: “Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere.
Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.
Dere er mine venner …” (Joh 15,9-14).
Han henter flere ganger motiv fra Jes 52,13-53,12 (sangen om Herrens lidende tjener) som tolkingsnøkkel til sin lidelse og død. “…han tømte ut sitt liv til døden og ble regnet blant lovbrytere.
Han tok på seg de manges synd og ble rammet i stedet for lovbrytere.” (Jes 53,12b)

Det er fullbrakt – for deg og meg!

Skrevet av Jon Sverre Servan

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...