Ukens andakt: Påskedag

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Prekentekstene i påsken er i 2022 hentet fra evangeliet etter Johannes.
Han ser de store linjene og er samtidig tett på Jesus.

Joh 20,1-10

“Jesus Kristus er oppstanden!” – ropes det ut ved soloppgang Påskedag.
“Han er i sannhet oppstanden!” – lyder svaret fra alle som er tilstede.
Særlig i våre ortodokse søsterkirker i øst og sør lyder dette sterkt når de etter sin kalender feirer Påskedag.

I disse kirkene lever troen på Jesu oppstandelse med sterkere flamme enn hos de fleste romersk-katolske og protestantiske kristne. Evangeliet etter Johannes har en særlig sterk plass hos de ortodokse med vekt på Jesu guddommelige side og hans seier over døden.

Jeg var som student gjest i en evangelisk kirke i Wisconsin på Påskedag.
Pastoren av norsk-svensk slekt lot prekenen handle om at han hadde skadet tommelen sin med en hammer og hvordan smerten hadde gitt seg da han ba Gud om lindring.
Jeg fikk så lov til å komme med en hilsen til menigheten.
Da delte jeg med dem gleden over at Jesus seiret over død og grav på denne dagen. For oss! En gang for alle!

Teksten hos Johannes er både nær og dramatisk.
Først Maria Magdalena, så Peter og han som Jesus hadde kjær (Johannes) fikk se at Jesu grav var tom.
Johannes eget vitnesbyrd skinner igjennom: “Han så og trodde”.
Etter prekenteksten følger møtene med den oppstandne.
Igjen var Maria Magdalena den første og dernest disiplene.

Det de opplevde denne dagen og i ukene som fulgte fikk prege dem for livet.
Det bar dem gjennom alt som kom av forfølgelser og vanskeligheter i tjeneste for han som er Veien, Sannheten og Livet!

Skrevet av Jon Sverre Servan

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...