Ukens andakt: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd

Denne teksten er skrevet av en ekstern skribent som har gitt SkudenesNytt tillatelse til bruk.
Teksten tilhører den enkelte skribenten om ikke annet er oppgitt.
Teksten kan ikke kopieres / brukes uten samtykke fra den aktuelle skribent.


Ukens andakt: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd

Pinsen opplever jeg, er en høytid som «forsvinner» litt i beskrivelsen av at det er kirkens bursdag.
Det er barnelærdom og forsåvidt helt riktig. Den hellige ånd viste seg og mange ble døpt.
Mange ble lagt til menigheten. Faktisk tusenvis og sånn vokste antallet på disipler som vitnet om Jesus Kristus.
Noen ganger feirer vi kanskje denne dagen med ballonger i kirken, kirkekaffe og stor glede. Helt herlig!
I mitt liv er kanskje denne høytiden den som jeg sjeldnest har vitnet om.
Kanskje det kommer av at det kan være vanskelig å sette ord på det vi opplever med Den hellige ånd. Faderen, Sønnen og Den hellige ånd er en treenighet så den vage påstanden min kan vel egentlig ikke stemme.
Noen ganger når jeg har forkynt for barn har jeg jo sammenliknet Ånden med en vind.
Vi ser den ikke, men merker den. En hjelper til å holde fast på troen.

Uansett hvordan tankene danser rundt dette temaet er det min personlige opplevelse med Den hellige ånd som betyr noe i mitt forhold til pinsen.
Mitt første møte med Den hellige ånd var etter jeg ble kristen som 18-åring.
Jeg visste at jeg hadde tatt et valg for Jesus.
Jeg hadde endelig turt å bli med på en ungdomsbibelgruppe og latt meg bli bedt for til frelse.
Jeg som hadde vært så redd for mye styr og følelser, ble stille fortalt: «At nå var jeg blitt en kristen» og jeg var aldri i tvil om det. Allikevel savnet jeg noe.
Noen kvelder etter, i egen seng under aftenbønnen min, ble jeg igjen møtt på nytt av en stillferdig, men sterk opplevelse. Famlende talte jeg i tunger.
En glede og fred som gav en grunnfestet tro kom over meg og har vart i alle disse årene.
Gud viste hva jeg trengte og på hvilken måte jeg måtte ha det.
Dette er min pinse! Så må jeg leve i denne Ånden daglig og det betyr å ta opp sitt kors i med- og motgang.
Hver dag takker jeg for at treenigheten er med meg.

Sangen «Faderen, Sønnen og Den hellige ånd» minner på hvor avhengig vi er av Den hellige ånd for å leve som et vitne her på jorda.

La oss i dag be for oss selv og at vi må leve nært med treenigheten og ta imot Den hellige ånd som vår hjelper i troen på Gud vår Far og Sønnen Jesus Kristus.

 

 Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...